14/03
Van Brempt gooit roer volledig om

Met donderdag een infovergadering in Schoten en zaterdag een actie van de jongerenafdeling van CD&V-Merksem stonden de bruggen over het Albertkanaal de afgelopen dagen in het centrum van de belangstelling.

Wordt het Albertkanaal in de toekomst een echte hindernis voor de Merksemnaren?

Er gaat namelijk heel wat veranderen aan de mogelijkheden om het Albertkanaal over te steken wanneer de plannen van het Vlaams gewest doorgaan.

Hoewel Groen!-parlementariër Johan Malcorps vorige week meedeelde dat hij had vernomen dat het hele plan niet doorgaat, wil het gewest binenkort (...) het Albertkanaal gaan verbreden.

Ook de bruggen over het kanaal zullen daardoor moeten worden afgebroken en aangepast aan de nieuwe breedte van het kanaal.

Ook worden de nieuwe bruggen hoger dan ze nu zijn.

Drie bruggen
De protesten centreren zich vooral rondom de plannen om niet alle bruggen weer terug op te bouwen.

De IJzerbrug (Ir. Menneslaan) zal sowieso niet terug worden opgebouwd, maar ook de brug van het Sportpaleis en de brug van den Azijn zouden in de plannen van het gewest niet of slechts in afgeslankte vorm worden teruggelegd.

Vlaams minister van Mobiliteit, Kathleen Van Brempt wil aan de slag met de bruggen over het Albertkanaal

Als compensatie voor het gemis van die oversteken wil het gewest de Hoogmolenbrug in Schoten enkele honderden meters dichter naar Merksem verleggen, zodat die aansluit op de Kruiningenstraat.

In Merksem protesteert men vooral tegen het verdwijnen van drie bruggen in één keer.

In Schoten heeft men grote moeite met de verplaatsing van de brug maar ook met het voorgestelde kolossale ontwerp: een grote nieuwe brug met twee keer twee rijstroken en een rotonde op acht meter hoogte en met een diameter van 70 meter.

Vlaams minister van Mobiliteit, Kathleen Van Brempt zei donderdagavond tijdens een info-avond dat wanneer het aan haar ligt de brug beperkt blijft tot twee keer één rijstrook.

Een tunnel vindt ze geen optie vanwege te duur en te slecht voor het milieu.

Plannen omgegooid
Tijdens de info-avond zei de minister echter ook dat zowat alles terug ter studie ligt en dat het dossier van de bruggen over het Albertkanaal vertraging heeft opgelopen omdat het voorbije jaar alle aandacht naar de Oosterweelverbinding en Lange Wapperbrug over de Schelde is gegaan.

Van Brempt, zelf overigens ook buurtbewoner want woonachtig in Deurne, deelde verder mee dat de planning voor afbraak en wederopbouw van de bruggen wellicht helemaal wordt omgegooid.

Een en ander zou binnen twee maanden bevestigd worden door de Vlaamse regering.

De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel voorziet momenteel de volgende planning voor de aanpassing/afbraak van de bruggen:
- Noorderlaan 2007/2009
- IJzerbrug 2009/2010
- Hoogmolenbrug 2010/2012
- Brug van den Azijn 2012/2013
- Brug Sportpaleis 2013/2015

Een ramp
Zoals we reeds eerder aankondigden protesteerde de jongerenafdeling van de CD&V-Merksem afgelopen zaterdag met een ludieke actie tegen de plannen met de Merksemse bruggen.

Wie betaalt de veerman? Hans Bogaerts en Tom Brosens vrezen dat de Merksemnaar binnenkort zo het Albertkanaal zal moeten oversteken
Foto: GvA

Geholpen door enkele andere CD&V-jongeren roeide Tom Brosens met een roeibootje op wielen symbolisch heen en weer over de brug van het Sportpaleis.

Jong-CD&V wilde met de actie duidelijk te maken dat de oeverbinding tussen Deurne en Merksem absoluut noodzakelijk is.

“De Merksemse automobilisten zouden door de huidige plannen in één klap drie toegangen tot Antwerpen kwijtraken. Een ramp. Wij willen dat een vlotte autoverbinding met Deurne ook na 2010 mogelijk blijft,” aldus veerman Brosens.

“Tevens vragen we dat de verbindingen met Antwerpen, via de Ir. Menneslaan en IJzerlaan, behouden blijft. Dat is niet alleen in het belang van de Merksemnaren die snel tot in de stad willen geraken, maar ook voor de bewoners van de wijk Antwerpen-Dam”

Arjan Plantinga

terug start reageer lees de reacties
   

Omhoog

privacybeleid

Omhoog

©ALP

web
analytics

Adverteren