regio   

sport   

cultuur   

handelaren   

computer   

horeca   

gezondheid   

jr & sr   

onderwijs   

nieuws

contact   

 
 

Fietsen langs het Albertkanaal

De oude spoorweg langs het Albertkanaal, tussen “de brug van den Azijn” (Deurnebrug) en de Pletterijstraat, wordt aangelegd als een comfortabel fietspad. Daarmee is één van de grootste knelpunten voor fietsers langs het Albertkanaal opgelost. Voorbij de Pletterijstraat worden er nog drie andere knelpunten op het bestaande jaagpad aangepakt.

Meerjarenplan district Merksem 2014 - 2019

Op de districtsraad van 21 november 2013 wordt de meerjarenplanning voor 2014 – 2019 ter goedkeuring voorgelegd. De eerste accenten werden gelegd in uitvoering van het nieuwe bestuursakkoord 2013-2018 en er werd voor 2014 een evenwichtige inzet van de beschikbare middelen uitgewerkt over de verschillende bevoegdheidsdomeinen van het district.

Omhoog

privacybeleid

Omhoog

©ALP

web
analytics

Adverteren